Severova ali Severjeva kapela

Sakralni objekti, Kulturna dediščina