Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela

Priloge