Vloga za izdajo lokacijske informacije - gradnja objektov in izvajanje drugih del

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku