Vloga za izdajo dokazila po 139. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Pravna podlaga za izvedbo postopka