Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Priloge