Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Priloge

Stroški v postopku