Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve na območju Občine Destrnik

Organizacijska enota