Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica Tatjana Vogrinec Burgar, Levanjci 10/a, 2253 Destrnik
  • namestnica predsednice Dušanka Mohorič Vajngerl, Gomilci 14a, 2253 Destrnik
  • članica Marjana Bombek, Janežovski Vrh 27, 2253 Destrnik
  • namestnica članice Larisa Mahorič, Gomila 1, 2253 Destrnik
  • član Ivan Zorec, Svetinci 17, 2253 Destrnik
  • namestnik člana Aleksander Koser, Janežovski Vrh 22, 2253 Destrnik
  • član Ivan Pšajd, Vintarovci 35, 2253 Destrnik
  • namestnik člana Mitja Mešl, Placar 39/a, 2250 Ptuj