Civilna zaščita

Člani
  • poveljnik, Anton Žampa
  • namestnik poveljnika, David Fras
  • članica, Valerija Šaško
  • član, Branko Horvat
  • član, Žan Čuš