Belečeva oziroma danes vaška kapela

Sakralni objekti, Kulturna dediščina