Placar-Gomilno grobišče

Kulturna dediščina, Spomeniki