Lešnikova (nekoč Vebrova) kapela

Sakralni objekti, Kulturna dediščina