Placar - Gomilno grobišče Pejan

Kulturna dediščina, Spomeniki