Kosova ali prej Zelenikova kapela

Sakralni objekti, Kulturna dediščina