PRIJAVA ŠKODE - MOČNO NEURJE Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

28. 7. 2023 Izbrisan U. 198