JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN NOVO OBMOČJE STANOVANJ VINTAROVCI-EUP VI5

14. 4. 2023 Lidija P. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 237