JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN EUP JV7-ŠPORTNI PARK JANEŽOVSKI VRH

16. 3. 2023 Lidija P. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 141