SUŠA 2022 - ZAČETEK ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV ZARADI SUŠE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH

26. 8. 2022 Izbrisan U. 399