Javno naznanilo o javni razgrnitvi DELNEGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI in NAČRTA RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

1. 6. 2022 Metka K. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 90