JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN OSNUTEK OPPN ZA DEL OBMOČJA ZASADI V NASELJU DESTRNIK, EUP D7, DOM ZA OSTARELE ZASADI

8. 7. 2021 Lidija P. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 148