IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA NOVO OBMOČJE STANOVANJ VINTAROVCI - SEVER V ENOTI UREJANJA PROSTORA VI5 - bo med 31. 5. 2021 in 14. 6. 2021.

28. 5. 2021 Lidija P. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 47