Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve s hrupom

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov