SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Zasadi v Občini Destrnik, enota urejanja prostora EUP D7, Dom za ostarele Zasadi in IZHODIŠČA OPPN Zasadi Destrnik

19. 10. 2020 Vesna M. (SKUPNA OBČINSKA UPRAVA) 158