IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA EUP JV7, ŠPORTNI PARK JANEŽOVSKI VRH

31.07.2020 Metka K. 50