PREJEMNIKI SREDSTEV V LETU 2019 NA JAVNEM RAZPISU ZA UKREP D IN JAVNEM RAZPISU TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

26. 11. 2019 Metka K. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 197