RAZDELITEV SREDSTEV PO RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE MKČN ZA LETO 2019 - STANJE NA DAN 22. 10. 2019

22. 10. 2019 Vesna M. (SKUPNA OBČINSKA UPRAVA) 260