OBVESTILO O USTAVITVI POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA - PRAVNO SVETOVANJE IN PRAVNA POMOČ PRI IZVAJANJU UPRAVNIH IN STROKOVNIH NALOG IZ PRISTOJNOSTI OBČINE, ŽUPANA, OBČINSKEGA SVETA IN OBČINSKE UPRAVE, MEDIACIJE IN LOBIRANJA ZA INTERESE OBČINE

25. 9. 2019 Vesna M. (SKUPNA OBČINSKA UPRAVA) 210