PODPIS POGODBE ZA UREDITEV FEKALNE KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE ZA NASELJE DRSTELJA

23. 10. 2018 116