OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE VODE NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK

12. 6. 2017 63