POZIV K ODSTRANJEVANJU VEGETACIJE Z VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ

49