OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE VODE NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK

61