OBVESTILO O ZBIRANJU POBUD 4. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) OBČINE DESTRNIK

106