SKLEP O ZAČETKU PRIPRAV 3. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DESTRNIK – 3. SD OPN (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 60/2016)

73