POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST V OBČINI DESTRNIK V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA NADOMESTNE VOLITVE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA V 3. VOLILNI ENOTI

64