EKO SKLAD JE OBJAVIL NOVA JAVNA POZIVA ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV OBČANOM IN JAVNA POZIVA ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB

75