Javni poziv za predložitev predlogov/kandidatur za imenovanje predsednika in člana občinske volilne komisije

37