Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Destrnik - Lokalne volitve 2014

62