Odpoved praznovanja ob zaključku del za javno razsvetljavo v Levanjcih in ob postavitvi industrijske tehtnice

34