Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Destrnik - Referendum o zakonu in spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

44