Delovno srečanje gospodarstvenikov, obrtnikov in nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji z županom

56