Horvatov (do 1971 Bohlov) križ

Kulturna dediščina