Hameršakova, prej tudi Veršičeva ali Veršič-Hameršakova kapela