Hameršakova, prej tudi Veršičeva ali Veršič-Hameršakova kapela

Sakralni objekti, Kulturna dediščina