Pihlerjeva, prej Gregorečeva kapela

Sakralni objekti, Kulturna dediščina