Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Mitja Zelenko
  • članica Doroteja Muršec
  • član Matej Sužnik
  • član Bogdan Horvat
  • član Ivan Slukan
  • član Janez Irgl