Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Mitja Zelenko
  • članica, Doroteja Muršec
  • član, Matej Sužnik
  • član, Bogdan Horvat
  • član, Ivan Slukan
  • član, Janez Irgl