Odbor za požarno varnost in civilno zaščito

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Andrej Zelenik
  • član Anton Žampa
  • član Branko Horvat
  • član David Fras
  • članica Anja Irgl