Odbor za požarno varnost in civilno zaščito

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Andrej Zelenik
  • član, Anton Žampa
  • član, Branko Horvat
  • član, David Fras
  • članica, Anja Irgl