Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Vaški odbor

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

• dajejo predloge in sodelujejo pri pri­pravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju ko­munalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in so­delujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

• sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju sogla­sij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

• dajejo predloge za sanacijo divjih odla­gališč komunalnih odpadkov in sodelu­jejo pri njihovi sanaciji,

• dajejo predloge za ureditev in olep­ševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,

• dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, uredi­tev dovozov in izvozov, omejevanje hi­trosti ipd.),

• sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in iz­vedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,

• oblikujejo pobude za spremembo pro­storskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,

• dajejo mnenja glede spremembe na­membnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih pro­izvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromeli­oracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

• seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev sku­pnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

• sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

• spremljajo nevarnosti na svojem ob­močju in o tem obveščajo štab za civil­no zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

 

 

 

 

PRIIMEK IN IME

NASELJE

STATUS

 

E-POŠTA

DESTRNIK

Arnuš Cvetka

Destrnik

predsednica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tetičkovič Toplak Vlasta

Destrnik

članica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Voda Albin

Destrnik

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Majerič Feliks

Destrnik

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kos Mirko

Destrnik

član

 

 

GOMILCI

Mahorič Vili

Gomilci

predsednik

 

 

Arnuš Peter

Gomilci

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Flajšman Dušan

Gomilci

član

 

 

Vajngerl Albin

Gomilci

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pukšič Jožef

Gomilci

član

 

 

Simonič Dušan

Gomilci

član

 

 

JANEŽOVCI

Burina Milan

Janežovci

predsednik

 

 

Kokol Silvo

Janežovci

član

 

 

Kuri Franc

Janežovci

član

 

 

Poharič Jožef

Janežovci

član

 

 

Kuri Milan

Janežovci

član

 

 

Markež Irena

Janežovci

članica

 

 

JANEŽOVSKI VRH

Koser Ciril

Janežovski Vrh

predsednik

 

 

Kramberger Sara

Janežovski Vrh

članica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Hameršak Milan

Janežovski Vrh

član

 

 

Gregorec Anton

Janežovski Vrh

član

 

 

Flajšman Aleš

Janežovski Vrh

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Simonič Elizabeta

Janežovski Vrh

članica

 

 

Kos Gregor

Janežovski Vrh

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

SVETINCI

Berlak Jelka

Svetinci

predsednica

 

 

Braček Marija

Svetinci

članica

 

 

Hanželj Robi

Svetinci

član

 

 

Kovačič Franc

Svetinci

član

 

 

Horvat Jožica

Svetinci

članica

 

 

Vnuk Ivan

Svetinci

član

 

 

Mahorič Stanislav

Svetinci

član

 

 

Habjanič Andrej

Svetinci

član

 

 

DOLIČ

Nipič Janez

Dolič

predsednik

 

 

Murko Franc

Dolič

član

 

 

Murko Danijel

Dolič

član

 

 

Fekonja Jožef

Dolič

član

 

 

Kuhar Ivan

Dolič

član

 

 

Petrič Milan

Dolič

član

 

 

Pesek Boštjan

Dolič

član

 

 

DRSTELJA

Sever Franc

Drstelja

predsednik

 

 

Krajnc Jožef

Drstelja

član

 

 

Kopčič Silvo

Drstelja

član

 

 

Cafuta Milan

Drstelja

član

 

 

Selinšek Franc

Drstelja

član

 

 

Čeh Ivan

Drstelja

član

 

 

Zagoršek Stanko

Drstelja

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pšajd Marjan

Drstelja

član

 

 

ZG. VELOVLEK

Presečki Kazimir

Zg. Velovlek

predsednik

 

 

Krajnc Danilo

Zg. Velovlek

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Herak Milan

Zg. Velovlek

član

 

 

DESENCI

Petek Stanko

Desenci

predsednik

 

 

Horvat Franc

Desenci

član

 

 

Markuš Aleš

Desenci

član

 

ales.markus@pošta.si

Aleksander Benko

Desenci

član

 

 

GOMILA

Mahorič Janez

Gomila

predsednik

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kosar David

Gomila

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Piškur Nina

Gomila

članica

 

 

Čeh Mateja

Gomila

članica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Caf Miran

Gomila

član

 

 

JIRŠOVCI

Petrič Martin

Jiršovci

predsednik

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Sužnik Daniel

Jiršovci

član

 

 

Sužnik Nataša

Jiršovci

članica

 

 

Dajčman Drago

Jiršovci

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Lovrec Marjan

Jiršovci

član

 

 

Potrč Bojan

Jiršovci

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Samec Milena

Jiršovci

članica

 

 

Žerjav Damjan

Jiršovci

član

 

 

Perger Jus Metka

Jiršovci

članica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

LEVANJCI

Oman Robert

Levanjci

predsednik

 

 

Šori Stanislav

Levanjci

član

 

 

Pihler Slavko

Levanjci

član

 

 

LOČKI VRH

Fleišman Klavdija

Ločki Vrh

predsednica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Selinšek Stanko

Ločki Vrh

član

 

 

Muršec Janez

Ločki Vrh

član

 

 

Horvat Silvester

Ločki Vrh

član

 

 

Pukšič Mitja

Ločki Vrh

član

 

 

Irgl Robi

Ločki Vrh

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

PLACAR

Goričan Branko

Placar

predsednik

 

 

Anžel Alojz

Placar

član

 

 

Mihalinec Zvonko

Placar

član

 

 

Kramberger Rado

Placar

član

 

 

Bračič Srečko

Placar

član

 

 

Bračič Suzana

Placar

članica

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Intihar Zvonko

Placar

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Visočnik Konrad

Placar

član

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Toplak Andrej

Placar

član

 

 

STRMEC

Horvat Anton

Strmec

predsednik

 

 

Lenart Marjan

Strmec

član

 

 

Satler Janez

Strmec

član

 

 

VINTAROVCI

Zorko Edi

Vintarovci

predsednik

 

 

Simonič Robert

Vintarovci

član

 

 

Lovrec Mirko

Vintarovci

član

 

 

Horvat Jože

Vintarovci

član

 

 

Horvat Jožica

Vintarovci

članica

 

 

             

 

 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me