Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Odbor za šolstvo, kulturo, socialo in društva

Opredelitev in pristojnosti odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva, kulture, zdravstva, sociale in družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Naloge odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva so:

  • obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, s kulturo, z informacijsko dejavnostjo in s športom ter z rekreacijo;
  • daje mnenja v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe lokalnega pomena;
  • obravnava in oblikuje socialno in zdravstveno politiko in daje predloge občinskemu svetu in županu;
  • skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini;
  • opravljajo druge zadeve s področja družbenih služb in sociale;
  • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoja mnenja, stališča in predloge pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenja o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za šolstvo, kulturo, socialo in društva lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za šolstvo, kulturo, socialo in društva ima šest članov.

Ime in Priimek Status
Fras Elizabeta Predsednica  
Muršec Doroteja Članica  
Zelenik Andrej Član  
Kramberger Rom Patricija Članica  
Fridl Simon Član  
Murko Danijel Član  

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me