Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Odbor za infrastrukturo

Opredelitev in pristojnosti odbora za infrastrukturo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva infrastrukture, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za infrastrukturo opravlja naslednje naloge:

  • spremlja stanje na področju infrastrukture;
  • obravnava vprašanja glede infrastrukturnih objektov in daje mnenje k izbiri prednostnih projektov;
  • spremlja izvajanje infrastrukturnih objektov;
  • usmerja razvoj in modernizacijo na področju infrastrukture in daje mnenje k porabi sredstev v tovrstne namene.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoja mnenja, stališča in predloge pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenja o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za infrastrukturo, plan in finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 

Odbor za infrastrukturo ima šest članov.

Ime in Priimek Status
Lozinšek Marjan Predsednik  
Simonič Robert Član  
Zelenko Mitja Član  
Flajšman Jernej Član  
Kovačec Anton Član  
Bauman Irena
Članica  
 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me