Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Skupna občinska uprava

Skupna občinska uprava (SOU) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin (Uradni list RS, št. 57/99, 23/09). Občine ustanoviteljice so občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj.

 

Skupna občinska uprava

 

Na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju so bile prenesene naloge z naslednjih delovnih področij:

Prostorsko načrtovanje

 • vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
 • priprava manj zahtevnih strokovnih podlag za prostorske akte,
 • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
 • informacije iz uradnih evidenc,
 • naloge službe mestenega arhitekta ali občinskega urbanista,
 • naloge v zvezi z javnim naročanjem,
 • naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
 • druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi

Zagotavljanje in izvajanje javnih služb

 • priprava predpisov in vodenje upravnih postopkov s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb ter strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
 • vodenje in spremljanje investicij s področja ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • vodenje in spremljanje investicij s področja komunalnega opremljanja,
 • vodenje in spremljanje investicij s področja cestne infrastrukture,
 • nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih in drugih gradbenih del na področju cestne infrastrukture,
 • vodenje in spremljanje drugih projektov s področja varstva okolja,
 • naloge v zvezi z javnim naročanjem,
 • opravljanje drugih nalog, ki so jih na skupno upravo prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z ustanovitvenim aktom zveze,
 • druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi

Medobčinska inšpekcija

 • naloge občinske inšpekcije nadzorstva iz pristojnosti lokalne skupnosti,
 • druge naloge, vezane na področje inšpekcije

Medobčinsko redarstvo

 • naloge občinskega redarstva,
 • druge naloge, vezane na področje redarstva

Skupna notranja revizijska služba

 • izvajanje notranjih revizij,
 • druge naloge, s področja notranjega revidiranja

 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

  Prijava zaposleni  Zapomni si me